Bli medlem

 Medlemskap?


 Medlemmar får alltid en stämpel på medlemskortet

 vid varje konsert

 och får fri entré till en konsert efter 5 stämplar.

 Så det lönar sig snabbt att vara medlem.


 Du får 50 kr rabatt vid prenumeration av

 Orkesterjournalen:  http://orkesterjournalen.com/wordpress/?page_id=8109


  Medlemsavgift för 2016

  Enskild medlem 150 kr

  Familj, 2 personer 250 kr

  Familj, fler än 2 personer 325 kr

  Ungdom under 18 år 75 kr
 


Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto


 432 69 57-0, Enköpings MusikKlubb


Copyright @ All Rights Reserved

Vårens konserter (mer info kommer)r


Vårens program (mer info kommer)