Bli medlem

Medlemskap?

 

Medlemmar får alltid en stämpel på medlemskortet

vid varje konsert

och får fri entré till en konsert efter 5 stämplar.

Så det lönar sig snabbt att vara medlem.

 

Du får 50 kr rabatt vid prenumeration av

Orkesterjournalen: http://orkesterjournalen.com/wordpress/?page_id=8109

 

Medlemsavgift för 2016

Enskild medlem 150 kr

Familj, 2 personer 250 kr

Familj, fler än 2 personer 325 kr

Ungdom under 18 år 75 kr

 

 

 

 

Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto

 

432 69 57-0, Enköpings MusikKlubb

 

Copyright @ All Rights Reserved

Vårens konserter (mer info kommer)r

 

Vårens program (mer info kommer)